Почињу преговори о повећању плата корисницима буџета

Почињу преговори о повећању плата корисницима буџета

У складу са захтјевима Савеза синдиката Републике Српске отпочињу преговори гранских синдиката корисника буџета са ресорним министрима у Влади Републике Српске у вези повећања плата запосленим у образовању, науци и култури, министарству унутрашњих послова, управи, локалној самоуправи, јавним службама, као и у правосуђу.

Допис ресорним министрима (.пдф)


Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права