На скупштинама су усвојени Програм рада за наредни четверогодишњи период и Правилник о организовању и дјеловању Актива младих и Актива жена Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС

На скупштинама су усвојени Програм рада за наредни четверогодишњи период и Правилник о организовању и дјеловању Актива младих и Актива жена Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС

На скупштинама су усвојени Програм рада за наредни четверогодишњи период и Правилник о организовању и дјеловању Актива младих и Актива жена Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС