Održane skupštine Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva prerade drveta i papira Republike Srpske

Održane skupštine Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva prerade drveta i papira Republike Srpske
Održane skupštine Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva prerade drveta i papira Republike Srpske

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske održao je 02.12.2017. godine skupštine Aktiva mladih i Aktiva žena.

Na skupštinama su usvojeni Program rada za naredni četverogodišnji period, Pravilnik o organizovanju i djelovanju Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, te su izabrani koordinacioni odbori i predsjednici Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS.

Za predsjednika Aktiva mladih Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS izabran je Pavle Bosnić, diplomirani inžinjer šumarstva iz Šumskog gazdinstva „Klekovača“ – Istočni Drvar.

Za predsjednicu Aktiva žena Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira izabrana je Tamara Ilić, diplomirani ekonomista iz Šumskog gazdinstva Gradiška.