Odbor ETUCE pod novim mandatom: COVID-19 i akcije solidarnosti na dnevnom redu

Odbor ETUCE pod novim mandatom: COVID-19 i akcije solidarnosti na dnevnom redu
Odbor ETUCE pod novim mandatom: COVID-19 i akcije solidarnosti na dnevnom redu

Dana 29. i 30. marta 2021. godine, članovi odbora ETUCE pod novim mandatom su se  po prvi put virtuelno sastali.  Predsjednik ETUCE, Lari Flanagan, otvorio je sastanak, pozdravivši novoizabrane članove za ovaj mandat među kojima je i predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Dragan Gnjatić koji ujedno predstavlja i sindikate obrazovanja u BiH, uključujući predstavnike novih sjedišta u odboru ETUCE iz Hrvatske (Sanja Šprem – CTU), Malte (Antoni Casaru – MUT) i Turske (Nejla) Kurul – EGITIM-SEN). Predsjednica ETUCE-a čestitala je Lies Van Rompai (COV – Belgija) na njenoj nominaciji za predsjedavajuću Odborom za status žena, koji okuplja ženske članove odbora ETUCE. Nakon prijedloga iz statusa žena, odbor ETUCE usvojio je izjavu o povlačenju Turske iz Istanbulske konvencije podržavajući poziv turske organizacije članice EGITIM-SEN za hitnom akcijom. U ovoj izjavi ETUCE podsjeća da Istanbulska konvencija predstavlja prvi međunarodni sporazum koji prepoznaje nasilje nad ženama i djevojkama kao kršenje ljudskih prava i efikasno je zakonodavno sredstvo za osnaživanje žena i djevojaka i zaštitu njihovih osnovnih prava.

Jedna od glavnih tačaka dnevnog reda bila je priprema vanredne konferencije ETUCE 5 – 6. jula 2021. Ova konferencija baviće se preostalim odlukama četvorogodišnje konferencije ETUCE u vezi sa sadržajem pod temom „Za oporavak vođen obrazovanjem“ . S obzirom na vjerovatnoću nastavka ograničenja putovanja zbog pandemije, članovi Odbora odlučili su da će se ova vanredna konferencija održati virtualno  praktično u saradnji sa okruglim stolom Centralne i Istočne Evrope od 7. do 8. jula 2021. Odbor je takođe podnio na usvajanje nacrte rezolucija Konferencije – vejštačkoj inteligenciji, obrazovanju i klimatskim promjenama i visokom obrazovanju i istraživanju, kao i dva akciona plana o obnavljanju sindikata i jednakosti i različitosti u obrazovanju.

Odbor je takođe odobrio sastav ETUCE-ove Radne grupe za jednakost, Savjetodavnog odbora za obrazovanje i Radne grupe zadužene za ažuriranje ETUCE-ovog dokumenta o obrazovnoj politici i pripremu kampanje za podizanje statusa i atraktivnosti nastavničke profesije.

Visoko na dnevnom redu bila je razmjena iskustava o situaciji COVID-19 i njenom uticaju na obrazovni sektor u Evropi. Rezultati istraživanja koje je ETUCE ugovorio o stanju vakcinacije nastavnika u evropskom regionu, kao i otvaranju / zatvaranju obrazovnih institucija, pokazali su da se u približno polovini zemalja u regionu nastavnicima daje prioritet, ali sa ogromnim razlikama između obrazovnih sektora. Na osnovu ovog istraživanja i rezultata ETUCE istraživanja o uticaju pandemije na socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje na nacionalnom nivou, članovi Odbora su započeli živu diskusiju, uzimajući u obzir aktivnosti ETUCE politike sprovedene u 2020. i 2021. godini, kao i brojne vebinare u vezi sa COVID-19 i redovne razmjene ETUCE sa evropskim donosiocima odluka.

Ažuriranje programa rada portugalskog predsjedavanja i Evropske komisije u pogledu obrazovanja i obuke i ekonomskog i socijalnog upravljanja, uključujući izvještaj o zaključcima Savjeta za obrazovanje iz februara 2021. godine, otkrilo je snažnu prioritetnost obrazovanja i obuke u planovima oporavka zajedno sa izraženim fokusom na centralnu ulogu nastavnika i obrazovanja u digitalnoj i zelenoj tranziciji. Članovi odbora ETUCE naglasili su potrebu za pravednom i inkluzivnom tranzicijom koja se zasniva na većem javnom ulaganju u obrazovanje. Što se tiče „obnavljanja“ sindikata, Sekretarijat ETUCE predstavio je i pozvao sve organizacije članice na ETUCE kampanju „Zajedno u sindikatu – # Za kvalitetno obrazovanje“ koja će biti pokrenuta u maju 2021.