Objavljen PKU o izmjenama i dopuni PKU za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS

Objavljen PKU o izmjenama i dopuni PKU za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS
Objavljen PKU o izmjenama i dopuni PKU za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS

Posebni kolektivni ugovor o izmjenama i dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske (pdf)