Објављен ПКУ о измјенама и допуни ПКУ за запослене у области локалне самоуправе РС

Објављен ПКУ о измјенама и допуни ПКУ за запослене у области локалне самоуправе РС
Објављен ПКУ о измјенама и допуни ПКУ за запослене у области локалне самоуправе РС

Посебни колективни уговор о измјенама и допуни Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (пдф)


Првомајска порука радника Републике Српске – Повећање плата нема алтернативу!!!