Најнижа плата у Републици Српској мора бити повећана

Најнижа плата мора бити повећана
Најнижа плата мора бити повећана

Став је Савеза синдиката Републике Српске да најнижа плата треба бити повећана…

Дневник РТРС, 04.03.2021.


Првомајска порука радника Републике Српске – Повећање плата нема алтернативу!!!