Na zahtjev Sindikata ONK Republike Srpske počelo izjednačavanje koeficijenata za zaposlene u prosvjeti i kulturi sa ostalim budžetskim korisnicima

Na zahtjev Sindikata ONK Republike Srpske počelo izjednačavanje koeficijenata za zaposlene u prosvjeti i kulturi sa ostalim budžetskim korisnicima

Sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske održana je 26. decembra 2018. godine , u Domu sindikata u Banjaluci.

Republički odbor Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske raspravljao je o trenutnim aktivnostima u prosvjeti i kulturi Republike Srpske, sa posebnim akcentom na ujednačavanje platnih koeficijenata sa ostalim budžetskim korisnicima.

Sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske održana je 26. decembra 2018. godine , u Domu sindikata u Banjaluci
Sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske održana je 26. decembra 2018. godine , u Domu sindikata u Banjaluci

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Dragan Gnjatić, na konferenciji za štampu, istakao je da su zahtjevi ovog granskog sindikata usvojeni, odnosno da se prema zaposlenim u prosvjeti i kulturi Republike Srpske ispravlja nepravda koja traje već 11 godina, te da je počelo ujednačavanje koeficijenata, u skladu sa Memorandumom o zajedničkim mjerama, koji su potpisali Savez sindikata Republike Srpske i Vlada Republike Srpske.

„Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske će tražiti nastavak ujednačavanja platnih koeficijenata za zaposlene u prosvjeti i kulturi Republike Srpske sa ostalim budžetskim korisnicima.“- naglasio je predsjednik Gnjatić.

Predstavnici ovog Sindikata aktivno će učestvovati u donošenju novog Zakona o platama za zaposlene u prosvjeti i kulturi Republike Srpske, te će u novi zakon biti unesena određena zanimanja koja već postoje u praksi, a nisu predviđena važećim Zakonom – rekao je predsjednik Gnjatić.

Sjednici je prisustvovala ministarka prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske, Natalija Trivić, koja je izjavila  da se pomenuto povećanje plata konkretno odnosi na nastavnike i zaposlene u oblasti obrazovanja sa visokom stručnom spremom, te da će ovo povećanje biti provodivo sa 1.1.2019. godine.

Izjavila je takođe, da će mjesec januar biti iskorišćen za donošenje novog Zakona o platama  za zaposlene u prosvjeti i kulturi Republike Srpske.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!