Ministar Srđan Rajčević u Domu sindikata na pregovorima o povećanju plata

Ministar Srđan Rajčević u Domu sindikata na pregovorima o povećanju plata
Ministar Srđan Rajčević u Domu sindikata na pregovorima o povećanju plata

U Savezu sindikata Republike Srpske danas je održan zajednički sastanak predstavnika Sindikata obrazovanja, nauke i kulture i Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Teme sastanka su bile povećanje plata za sve zaposlene u institucijama nauke, visokog obrazovanja i studentskog standarda RS,   izjednačavanje platnih koeficijenata sa ostalim korisnicima budžeta, kao i učešće predstavnika Sindikata u izradi zakonskih i podzakonskih akata.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture je poručio nakon sastanka da je današnji razgovor samo početak budućih pregovora o povećanju plata.

„Očekujem da će se pregovori završiti do kraja godine, a da će do povećanja plata doći od 01. januara naredne godine, kao što je najavljeno ranije“, rekao je Dragan Gnjatić.

Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske je rekao da je ovo bio prvi u nizu razgovora koji su ispred njih, a vezani su za povećanje plata u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda. Ministar je objasnio da će se plate  vjerovatno kretati kroz izmjenu platnih koeficijenata, što znači da je izvjesno da neće doći do povećanje cijene rada.

„Povećanje plata će se kretati u progresivnom smjeru, što znači da će oni koji imaju najnižu platu dobiti najveće povećanje. Pred ministarstvom je dosta posla, u smislu analize, kako bi se znalo kako što pravičnije napraviti preraspodjelu budžetskih sredstava“, rekao je Srđan Rajčević.

Na današnjem sastanku je razgovarano o okvirima u kojima se Vlada Republike Srpske može kretati. U narednom periodu slijedi analiza stanja, kako bi se došlo do što pravičnijeg rješenja za sve zaposlene u ovoj oblasti.