03.12.2010 год.
МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

Букурештанска декларација (.pdf, size 124 KB)

МКСС резолуција о синдикалним правима (.pdf, size 100 KB)

МКСС резолуција о организовању (.pdf, size 108 KB)

МКСС резолуција о глобализацији - 18 конгрес (.pdf, size 124 KB)

Европска конференција МОР-а - Радничка група (.pdf, size 368 KB)

ЕРМ Будимпешта, фебруар 2005. - Информативни документ за Радничку групу (.pdf, size 372 KB)


Европски регионални састанак - Забиљешке Радничке групе (.pdf, size 408 KB)

Балансирање флексибилности и сигурности на тржиштима рада у Европи-25 (.pdf, size 380 KB)


 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ