КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Инстиуције у Републици Српској

 
Предсједник Републике Српске
http://www.predsjednikrs.net/

 
Народна скупштина Републике Српске
http://www.narodnaskupstinars.net/

 

Влада Републике Српске
http://www.vladars.net/


Привредна комора
http://www.komorars.ba/

Републички завод за статистику
http://www.rzs.rs.ba/Министарство унутрашњих послова
http://www.mup.vladars.net/
Институције у Босни и Херцеговини
 


Предсједништво БиХ
http://www.predsjednistvobih.ba/

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
http://www.psbih.org/


 
Савјет министара Босне и Херцеговине
www.vijeceministara.gov.ba


 
Агенција за статистику БиХ
www.bhas.baОмбудсман за људска права Босне и Херцеговине
http://www.ohro.ba/
Међународне институције

Канцеларија Високог Представника
http://www.ohr.int/

ОСЦЕ Мисија у БиХ
www.oscebih.org


 
Међународна конфедерација синдиката
http://www.ituc-csi.org


 
Европска конфедерација синдиката
http://www.etuc.org
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ