Konferencija na visokom nivou o ekonomskoj i socijalnoj koheziji na Zapadnom Balkanu

Konferencija na visokom nivou o ekonomskoj i socijalnoj koheziji na Zapadnom Balkanu
Konferencija na visokom nivou o ekonomskoj i socijalnoj koheziji na Zapadnom Balkanu

U Sofiji je, 15.maja 2018.godine održana Konferencija na visokom nivou o ekonomskoj i socijalnoj koheziji na Zapadnom Balkanu, koja je zajednički organizovana od strane Evropskog ekonomsko-socijalnog odbora   (EESC) i TAIEX (Tehnički instrument za pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije). Na Konferenciji se raspravljalo o procjeni i perspektivama evropskih integracija na zapadnom Balkanu, ekonomskoj i socijalnoj koheziji Zapadnog Balkana, kao i pravima i osnaživanju ugroženih grupa (žene, mladi  i manjinske grupe). Zaključci Konferencije biće prezentovani od strane predsjednika EESC-a na Samitu šefova država i vlada EU-Zapadni Balkan koja će se održati 17. maja 2018. godine, takođe u Sofiji.

Savez sindikata Republike Srpske je na ovom skupu predstavljao generalni sekretar Goran Stanković
Savez sindikata Republike Srpske je na ovom skupu predstavljao generalni sekretar Goran Stanković

Savez sindikata Republike Srpske je na ovom skupu predstavljao generalni sekretar Goran Stanković, koji je sve prisutne upoznao sa trenutnim problemima sa kojima se suočava sindikat u Republici Srpskoj, sa posebnim akcentom  na socijalni dijalog, odnosno na stanje u oblasti kolektivnog pregovaranja u vezi izmjena zakonskih propisa iz radno-pravne oblasti i kolektivnih ugovora.


Poslednje vijesti