Семинар је финансијски подржан од Међународног синдиката грађевинарства, шумарства и дрвне индустрије (BWI – www.bwint.org) чија је чланица Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС

Семинар је финансијски подржан од Међународног синдиката грађевинарства, шумарства и дрвне индустрије (BWI – www.bwint.org) чија је чланица Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС

Семинар је финансијски подржан од Међународног синдиката грађевинарства, шумарства и дрвне индустрије (BWI – www.bwint.org) чија је чланица Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС