Размјена синдикалних искустава и знања кроз обављање заједничких образовних активности је један од циљева Споразума

Размјена синдикалних искустава и знања кроз обављање заједничких образовних активности је један од циљева Споразума

Размјена синдикалних искустава и знања кроз обављање заједничких образовних активности је један од циљева Споразума