Споразум о сарадњи ова два синдиката потписан је у Истанбулу 18. новембра 2017. године

Споразум о сарадњи ова два синдиката потписан је у Истанбулу 18. новембра 2017. године

Споразум о сарадњи ова два синдиката потписан је у Истанбулу 18. новембра 2017. године