Informacija o Zaključcima Saveza sindikata Republike Srpske, koje je usvojila Narodna skupština RS i Vlada Republike Srpske

Informacija o Zaključcima Saveza sindikata Republike Srpske, koje je usvojila Narodna skupština RS i Vlada Republike Srpske
Informacija o Zaključcima Saveza sindikata Republike Srpske, koje je usvojila Narodna skupština RS i Vlada Republike Srpske

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da su zahtjevi Saveza sindikata Republike Srpske upućeni Vladi Republike Srpske, a koje je razmatrala Narodna skupština Republike Srpske, u potpunosti usvojeni. Ono što posebno želimo da istaknemo jeste da je usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i nakon šest godina ispravljena je nepravda, odnosno vraćen je kolektivni ugovor u zakon kao jedini način utvrđivanja i definisanja plate (zarade) radnika. Na ovaj način se oblast uređivanja plata usklađuje sa članom 39. Ustava Republike Srpske.

Takođe, radnicima koji rade najjednostavnije poslove za najnižu platu (NK), na iznos najniže plate dodaje se naknada za minuli rad i druga uvećana regulisana zakonom. Od januara 2022. godine nastavljaju se ozbiljne aktivnosti granskih sindikata koje bi trebale dovesti do zaključivanja svih granskih kolektivnih ugovora. Plate su povećane svim radnicima u Srpskoj, ali ne onoliko koliko smo tražili. Zato intezivno, sasvim ozbiljno i argumentovano, kao i do sada, nastavljamo pregovore sa Vladom RS i Unijom udruženja poslodavaca RS, kako bismo značajnije uvećali najnižu platu za 2022. godinu, ali i sve ostale plate.

Za Savez sindikata Republike Srpske i granske sindikate budžetskih i fondovskih korisnika je važno da je u 2022. godini planirano povećanje plata po dva osnova: smanjenjem zbirne stope doprinosa 32,8% na 31% i  povećanjem platnih koeficijenata, za plate do 1000 KM 5%,  a za preko 1000 KM 3%.

Ono što posebno želimo da istaknemo je Zaključak koji je predložio Savez sindikata Republike Srpske, u ime zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta i fondova RS, a koji je u istovjetnom obliku usvojila Narodna skupština, kao naš zaključak, kao naš prijedlog, koji daje šansu i obavezuje da se nastave pregovori oko raspakivanja zakona o platama, a to znači ostvarivanje prava na topli obrok i regres.

Savez sindikata Republike Srpske je sve svoje zahtjeve argumentovano obrazložio narodnim poslanicima na 26.posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, po pitanju Programa ekonomskih reformi, Budžeta, Zakona o radu i Zakona o platama budžetskih i fondovskih korisnika.

Naše jedinstvo, upornost i stručnost daje rezultate. Zato svi zajedno moramo i više i jače da vršimo pritisak na socijalne partnere, kako bismo već u polovini iduće godine imali značajnija povećanja plata u 2022. godini.

PREDSJEDNICA

Ranka Mišić s.r.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!