На сједници је усвојен Извјештај о раду за 2017. годину и Програм рада за 2018. годину

На сједници је усвојен Извјештај о раду за 2017. годину и Програм рада за 2018. годину

На сједници је усвојен Извјештај о раду за 2017. годину и Програм рада за 2018. годину