Održan zajednički sastanak sa predsjednicima sindikalnih organizacija i članovima Sindikata iz JP „Vodovod i kanalizacija“ AD i JP „Komunalno“ AD Pale

Održan zajednički sastanak sa predsjednicima sindikalnih organizacija i članovima Sindikata iz JP „Vodovod i kanalizacija“ AD i JP „Komunalno“ AD Pale

Održan zajednički sastanak sa predsjednicima sindikalnih organizacija i članovima Sindikata iz JP „Vodovod i kanalizacija“ AD i JP „Komunalno“ AD Pale