ГРАНСКИ СИНДИКАТИ
Р.БР. НАЗИВ СИНДИКАТА ПРЕДСЈЕДНИК
1.

САВЕЗ СИНДИКАТА РС
Српска 32, 78000 Бања Лука
тел: 051 214 543;051 214 795;051 214 927 fax 051 214 895
факс: 051 214 895
e-mail: info@savezsindikatars.org
Vijesti

Ранка Мишић
2. СИНДИКАТ МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА РС
Српска 32, 78000 Бања Лука
тел.: 051 214 927
факс: 051 214 895
e-mail: gsmirrs@gmail.com
Vijesti

Тане Пеулић
3.

СИНДИКАТ ТРГОВИНЕ, УГОСТИТЕЉСТВА, ТУРИЗМА И УСЛУЖНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ РС
Лакташи
051 535 970, fax: 051 535 972
e-mail: sindikat.trgovine@yahoo.com; sindikattrgovine@teol.net
Vijesti

Горан Савановић
4.

СИНДИКАТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РС
Српска 32, 78000 Бања Лука
тел./факс: 051/214-543
e-mail: jelena@sindikatzdravstva.rs.ba ; info@sindikatzdravstva.rs.ba
Vijesti

Миленко Гранулић
5.

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ И КУЛТУРЕ РС
Српска 32, 78000 Бања Лука
тел./факс: 051 214 605
e-mail: onk@inecco.net ;
Vijesti

Драган Гњатић
6. СИНДИКАТ ШУМАРСТВА, ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПАПИРА РС
Српска 32, 78000 Бања Лука
тел./факс: 051 214 543
e-mail: vlado.pavlovic@sumers.org
Vijesti
Владо Павловић
7.

СИНДИКАТ МЕДИЈА И ГРАФИЧАРА РС
Српска 32, 78000 Бања Лука
тел./факс:051 214 927 GSM: 00387 65 689 697
e-mail: : zunsbl@gmail.com, sindikatmedijaigraficarars@gmail.com
Vijesti

Никола Шобат
8. СИНДИКАТ ГРАЂЕВИНАРСТВА И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ РС
Бранислава Нушића 5 . 79100 Приједор
тел./факс: 052/231-788
e-mail: sindikatgsk@teol.net
Vijesti
Драгана Врабичић
9. СИНДИКАТ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РС
Добој
тел./факс: 053/241-776
e-mail: sindikatdo@teol.net
Vijesti
Небојша Ђокић
10. СИНДИКАТ УПРАВЕ РС
Српска 32, 78000 Бања Лука
тел./факс: 051 214 681
e-mail: sindikatuprave@savezsindikatars.org
Vijesti
Божо Марић
11. СИНДИКАТ ПРАВОСУЂА РС
e-mail: sinisa.petrovic@pravosudje.ba
Vijesti
Синиша Петровић
12. СИНДИКАТ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ РС
Николе Тесле 6, 76300 Бијељина
тел./факс: 055/209-763
факс: 051 214 895
e-mail: rscprijedor@teol.net
Vijesti
Александар Томић
13.

СИНДИКАТ РАДНИКА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС
Српска 32, 78000 Бања Лука
тел./факс: 051 214 084 051 214 814
e-mail: sindikatrup@gmail.com
Vijesti

Аница Јондић
14. СИНДИКАТ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА РС
Српска 32, 78000 Бања Лука
тел./факс: 051 214 967
e-mail: sfors-bl@inecco.net
Vijesti
Мирослав Зечевић
15. СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ РС
Српска 32, 78000 Бања Лука
тел./факс:051 214 347
e-mail: infor@savezsindikatars.org
Vijesti
Данко Ружичић
16. СИНДИКАТ РАДНИКА Телекомуникације РС, а.д. Бања Лука
Краља Петра I Карађорђевића
78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ
тел.: 051/212 055
факс: 051/212 324
e-mail: sindikat@mtel.ba
веб: www.mtel.ba
Vijesti
Коста Бундало

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ