Osnivačka skupština

Članovi sindikata zaposleni u organima uprave Republike Srpske zaštitu i unapređenje svojih prava sve do 1997. godine ostvarivali su preko Osnovnih organizacija i Saveza sindikata Republike Srpske i organa navedenih organizacija. Zbog određenih specifičnosti u zastupanju interesa i prava zaposleni u organima uprave, ukazala se potreba za drugačiji način organizovanja sindikata.
Već početkom godine, tačnije 12. marta 1997. godine u Banjoj Luci održana je Osnivačka skupština Sindikata uprave Republike Srpske, na kojoj je za predsjednika izabran profesor Jovan Vukoje.

1997. – 2005.

Na Prvoj skupštini održanoj 04. maja 2001. godine u Banjoj Luci kao i na Drugoj skupštini održanoj 26. maja 2005. godine u Prijedoru, povjerenje da vodi Sindikat uprave dobio je prvoizabrani predsjednik, profesor Jovan Vukoje.

2005. – 2009.

Na Trećoj skupštini Sindikata uprave održanoj 28. maja 2009. godine na Mrakovici za predsjednika je izabran Tomislav Vrhovac.

2009. – 2013.

Na Skupštini održanoj 28.maja 2013. u Tesliću, za predsjednika je ponovo izabran Tomislav Vrhovac.

2013. – 2017.

Na Šestoj izbornoj skupštini, održanoj 24.5.2017. u Tesliću, za Predsjednika Sindikata uprave RS izabran je Božo Marić.

Kolektivni ugovori

Prvi Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave Republike Srpske potpisan je početkom 1998. godine, a poslije toga potpisani su novi Kolektivni ugovori, od kojih, u skladu sa aktuelnim Zakonom o radu, Poseban Kolektivni ugovor za javne službe 2016, kada i za organe državne uprave. Poslednji posebni Kolektivni ugovor potpisan je za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, 2017. godine. Od samog osnivanja Sindikat uprave u skladu sa zakonima i kolektivnim ugovorima vodi sve oblike sindikalne borbe u cilju ostvarivanja prava zaposlenih u organima uprave Republike Srpske.Danas Sindikat uprave Republike Srpske, u svom sastavu ima 103 Sindikalnih organizacije i preko 9500 članova, zaposlenih u svim organima uprave na republičkom i lokalnom nivou u Republici Srpskoj.Ovaj sindikat je od Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, 05. jula 2010. godine dobio Rješenje o reprezentativnosi u grani uprave Republike Srpske.Sindikat ima izuzetnu saradnju sa međunarodnim srodnim sindikatima, kako iz zemalja bivše Jugoslavije, tako i sa sindikatima iz JIE. Član je Međunarodnih javnih službi i Evropskih javnih službi (PSI i EPSU) od 2009. a u cilju jačanja sindikalnog pokreta u cjelini.

Aktivnosti sindikata uprave RS

Veb stranica Sindikata uprave Republike Srpske