Оснивачка скупштина

Чланови синдиката запослени у органима управе Републике Српске заштиту и унапређење својих права све до 1997. године остваривали су преко Основних организација и Савеза синдиката Републике Српске и органа наведених организација. Због одређених специфичности у заступању интереса и права запoслени у органима управе, указала се потреба за другачији начин организовања синдиката.
Већ почетком године, тачније 12. марта 1997. године у Бањој Луци одржана је Оснивачка скупштина Синдиката управе Републике Српске, на којој је за предсједника изабран професор Јован Вукоје.

1997. – 2005.

На Првој скупштини одржаној 04. маја 2001. године у Бањој Луци као и на Другој скупштини одржаној 26. маја 2005. године у Приједору, повјерење да води Синдикат управе добио је првоизабрани предсједник, професор Јован Вукоје.

2005. – 2009.

На Трећој скупштини Синдиката управе одржаној 28. маја 2009. године на Мраковици за предсједника је изабран Томислав Врховац.

2009. – 2013.

На Скупштини одржаној 28.маја 2013. у Теслићу, за предсједника је поново изабран Томислав Врховац.

2013. – 2017.

На Шестој изборној скупштини, одржаној 24.5.2017. у Теслићу, за Предсједника Синдиката управе РС изабран је Божо Марић.

Колективни уговори

Први Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске потписан је почетком 1998. године, а послије тога потписани су нови Колективни уговори, од којих, у складу са актуелним Законом о раду, Посебан Колективни уговор за јавне службе 2016, када и за органе државне управе. Последњи посебни Колективни уговор потписан је за запослене у јединицама локалне самоуправе, 2017. године. Од самог оснивања Синдикат управе у складу са законима и колективним уговорима води све облике синдикалне борбе у циљу остваривања права запослених у органима управе Републике Српске.Данас Синдикат управе Републике Српске, у свом саставу има 103 Синдикалних организације и преко 9500 чланова, запослених у свим органима управе на републичком и локалном нивоу у Републици Српској.Овај синдикат је од Одбора за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца, министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, 05. јула 2010. године добио Рјешење о репрезентативноси у грани управе Републике Српске.Синдикат има изузетну сарадњу са међународним сродним синдикатима, како из земаља бивше Југославије, тако и са синдикатима из ЈИЕ. Члан је Међународних јавних служби и Европских јавних служби (PSI и EPSU) од 2009. а у циљу јачања синдикалног покрета у цјелини.

Активности синдиката управе РС

Веб страница Синдиката управе Републике Српске