Sindikat medija i grafičara RSAktivnosti sindikata medija i grafičara RS

Ha inicijativu Saveza sindikata Republike Srpske, 21. marta 1997. godine, osnovan je Sindikat informisanja i grafičke djelatnosti Republike Srpske. Kasnije je naziv ovog granskog sindikata promjenjen u Sindikat medija i grafičara Republike Srpske.

Na Osnivačkoj sjednici Skupštine izabrani su porgani sindikata: Republički odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor. Osnivačkoj sjednici Skupštine prisustvovali su tadašnji aktivisti, predstavnici radnika zaposlenih u medijima i grafičkoj industriji Republike Srpske.

Prvi predsjednik u periodu od 1997-2013. godine je bio Sekul M. Popović, tadašnji novinar Srpske novinske agencije “Srna” – Dopisništvo Banja Luka.

Drugi predsjednik u periodu od 2013-2017. godine je bila Marijana Šarčević takođe novinar Novinske agencije Republike Srpske “Srna” – Dopisništvo Banja Luka, dok je sadašnji predsjednik Nikola Šobat zaposlen u J.P.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo.

Primarni cilj rukovodstva bio je potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za radnike u informisanju i grafičkoj djelatnosti Republike Srpske. Te je isti potpisan 19. marta 1998. godine. Pomenuti kolektivni ugovor je bio na snazi do 2006. godine, kada je potpisan novi koji je radnicima ovih djelatnosti obezbjedio znatno veća prava.

Na osnovu Posebnog kolektivnog ugovora 2008. godine poptisana je i dogovorena odluka o cijeni rada za zaposlene u medijima i preduzećima grafičke djelatnosti u iznosu od 125,00 KM.

Stalnim aktivnosti po sindikalnim organizacijama već 2000. godine, u preko 50 odsto preduzeća članica Sindikata medija i grafičara potpisani su pojedinačni kolektivni ugovori.

Danas, Sindikat medija i grafičara čini 15 sindikalnih organizacija iz oblasti medija, te preduzeća grafičke i izdavačke djelatnosti iz Republike Srpske.

Pri sindikatu djeluje Aktiv mladih i Aktiv žena, koji zastupaju interese ovih grupacija sindikalnog članstva.

Saradnja sa istoimenim sindikatima u okruženju i edukacija sindikalnog članstva i aktivnosti odvijaju se zahvaljujući solidarnosti Saveza sindikata, te podršku Fondacije “Fridrih Ebert”, Norveškog sindikata grafičara, “Centra solidarnosti”, kancelarije Međunarodne konfederacije sindikata iz Sarajeva i Udruženja „BH novinari“.

Značajno je bilo učešće predstavnika našeg granskog sindikata na panel diskusiji o radnim pravima tokom zasjedanja godišnje Skupštine Evropske Federacije novinara u Sarajevu, gdje se jasno pokazalo da je naš granski sindikat najfunkcionalnija sindikalna organizacija u BiH, a naši stavovi sa skupa su citirani u nekoliko njemačkih i francuskih medija.

Aktivnosti na potpisivanju granskog kolektivnog ugovora, borba protiv rada na crno, omasovljenje članstva, poštovanje dostojanstva rada i radnika, zakonskih regulativa, primarni su ciljevi ovog sindikata.