Потпредсједник Савеза синдиката Републике Српске Тане Пеулић затражио развијање партнерског односа са локалном влашћу и послодавцима

Потпредсједник Савеза синдиката Републике Српске Тане Пеулић затражио развијање партнерског односа са локалном влашћу и послодавцима

Потпредсједник Савеза синдиката Републике Српске Тане Пеулић затражио развијање партнерског односа са локалном влашћу и послодавцима