Poslodavac radnicima ovog preduzeća zadnju neto platu isplatio je za februar 2017. godine, a doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje ne isplaćuje im od 2009. godine

Poslodavac radnicima ovog preduzeća zadnju neto  platu  isplatio je za februar 2017. godine, a doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje ne isplaćuje im od 2009. godine

Poslodavac radnicima ovog preduzeća zadnju neto platu isplatio je za februar 2017. godine, a doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje ne isplaćuje im od 2009. godine