„GLAS SINDIKATA I SLOBODA MEDIJA“ – Konferencija u Novom Sadu

"GLAS SINDIKATA I SLOBODA MEDIJA" - Konferencija u Novom Sadu
"GLAS SINDIKATA I SLOBODA MEDIJA" - Konferencija u Novom Sadu

Danas se u Novom Sadu održava Konferencija na temu „ Glas sindikata i sloboda medija“ koju organizuje Savez samostalnih sindikata Vojvodine a u čijem radu učestvuju predsjednici saveza sindikata iz zemalja bivše Jugoslavije, te predstavnici švedskih sindikata.

Tokom rada Konferencije, kroz uvodna izlaganja i otvorenu diskusiju, predstavnici sindikalnih centrala će prezentovati trenutnu situaciju, izazove i prepreke sa kojima se suočavaju u pogledu zastupanja glasa radnika i sindikata, slobode medija, kreiranja i dobijanja podrške javnog mnjenja za aktivnosti sindikata.

Biće govora i oprimjerima dobre prakse najefikasnijih metoda informisanja članstva, pozitivnom imidžu sindikata te o osnaživanju sindikalnog pokreta.

Iz Saveza sindikata Republike Srpske u radu Konferencije učestvuju predsjednica Ranka Mišić i potpredsjednik Dragan Gnjatić.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava