Поред потписивања Протокола, представници Економско-социјалног савјета Републике Српске учествоваће и у раду Међународне конференције о теми „Социјални дијалог и будућност рада“

Поред потписивања Протокола, представници Економско-социјалног савјета Републике Српске учествоваће и у раду   Међународне конференције о теми „Социјални дијалог и будућност рада“

Поред потписивања Протокола, представници Економско-социјалног савјета Републике Српске учествоваће и у раду Међународне конференције о теми „Социјални дијалог и будућност рада“