Међународну конференцију о теми „Социјални дијалог и будућност рада“ организују Међународна организација рада, Међународна асоцијација економских и социјалних савјета и сличних институција (AICESIS) и Економско-социјални савјет Грчке

Међународну конференцију о теми „Социјални дијалог и будућност рада“  организују Међународна организација рада, Међународна асоцијација економских и социјалних савјета и сличних институција (AICESIS) и Економско-социјални савјет Грчке

Међународну конференцију о теми „Социјални дијалог и будућност рада“ организују Међународна организација рада, Међународна асоцијација економских и социјалних савјета и сличних институција (AICESIS) и Економско-социјални савјет Грчке