Dva miliona raspoređenih radnika napokon primaju jednaku platu

Dva miliona raspoređenih radnika napokon primaju jednaku platu
Dva miliona raspoređenih radnika napokon primaju jednaku platu

Dva miliona evropljana koji rade u inostranstvu će od 30.07.2020. imati koristi od boljih plata i uslova pošto stupa na snagu revidirana direktiva o tzv. poslanim/raspoređenim radnicima. Revizija, nakon što su je države članice prenijele u nacionalno zakonodavstvo, uključuje načelo da ljudi koji rade isti posao na istom mjestu moraju primiti istu platu. Takođe bi trebalo da obaveže poslodavce da pokriju troškove putovanja, pansiona i smještaja postavljenih radnika. Promjene su uslijedile nakon trinaestogodišnje kampanje sindikata za okončanje zakonskih praznina koje su omogućile eksploataciju stranih radnika, posebno nakon proširenja EU.

Revidirana direktiva o poslanim/raspoređenim radnicima daje ovim radnicima prava koja zaslužuju i predstavlja veliku pobjedu u borbi za okončanje eksploatacije ugroženih stranih radnika.Ona stupa na snagu u ključnom trenutku. Situacija Covid-19 pogoršala je nesigurnu situaciju mnogih upućenih radnika na druga radna mjesta u drugu zemlju u Evropi. EU je tokom ove krize potreban visoki socijalni standard kako bi se osiguralo da nema radnika druge klase. To zahtijeva da države članice bez odlaganja pravilno prenesu revidiranu direktivu u nacionalni zakon i sprovedu je putem inspekcija rada uz podršku novoosnovane Evropske agencije za rad. – rekao je zamjenik generalnog sekretara EKS-a Per Hilmerson

U značajnim sudskim slučajevima Viking i Laval 2007. godine, Sud EU odbacio je jednak tretman prema lokalnim i upućenim radnicima kako bi prioritet dao slobodi kretanja usluga. Te presude, koje su smanjile plate širom Evrope i dale zeleno svjetlo poslodavcima za diskriminaciju stranih radnika, sada su u stvari poništene. Situacija raspoređenih radnika nedavno se poboljšala i uvođenjem Evropske agencije za rad. EKS sada poziva na brzi sporazum EU o koordinaciji socijalnog osiguranja, evropski broj socijalnog osiguranja i mjere za borbu protiv zloupotrebe prakse podugovaranja koje još uvijek nisu adekvatno obrađene u revidiranoj direktivi. Ovo bi trebalo biti podržano novim protokolom o napretku u ugovorima EU koji omogućava da se ekonomske slobode na jedinstvenom tržištu izbalansiraju sa osnovnim sindikalnim pravima.

Izvor: https://www.etuc.org/en/pressrelease/two-million-posted-workers-finally-receive-equal-pay


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!