Предсједница ССРС Ранка Мишић и Предсједник ССС БиХ Исмет Бајрамовић

Предсједница ССРС Ранка Мишић и Предсједник ССС БиХ Исмет Бајрамовић

Предсједница ССРС Ранка Мишић и Предсједник ССС БиХ Исмет Бајрамовић