Dragan Gnjatić: Povećati plate u obrazovanju, nauci i kulturi i izjednačiti koeficijente sa ostalim korisnicima budžeta

Dragan Gnjatić: povećati plate u obrazovanju, nauci i kulturi i izjednačiti koeficijente sa ostalim korisnicima budžeta
Dragan Gnjatić: povećati plate u obrazovanju, nauci i kulturi i izjednačiti koeficijente sa ostalim korisnicima budžeta

U Savezu sindikata Republike Srpske održana je sjednica Izvršnog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, a na sjednici je akcenat stavljen na Zahtjev za povećanje plata svim zaposlenim u ovoj oblasti za najmanje 10% i izjednačavanje platnih koeficijenata sa ostalim korisnicima budžeta sa posebnim osvrtom na one koji nisu dobili ništa od 01. januara 2019. godine. Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske smatra da do povećanja plata mora doći najkasnije od 01. januara sljedeće godine.

„Sindikat obrazovanja, nauke i kulture RS od Vlade RS zahtjeva i da se pristupi izjednačavanju platnih koeficijenata. Naš zahtjev za povećanjem se odnosi na sve zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, nauci i kulturi. Ukoliko od 01. januara ne dođe do povećanja plata, razmotrićemo sve situacije i doći do rješenja u vidu radikalne borbe.“ – poručio je Dragan Gnjatić.

Sjednica izvršnog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske
Sjednica izvršnog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su donijeli i odluku da od Ministarstva prosvjete i kulture RS zahtjevaju da prilikom izrade svih zakonskih i podzakonskih akata u rad nadležnih komisija uključi i predstavnike Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS kako bi došli do kvalitetnih i dobrih rješenja. Skoro je usvojen Pravilnik o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola kojim su nekim kategorijama zaposlenih u manjim školama umanjene plate, što nije u skladu sa Zakonom o platama, a Sindikat obrazovanja, nauke i kulture nije učestvovao u izradi tog Pravilnika. Dragan Gnjatić očekuje već sljedeće sedmice razgovore u Ministarstvu prosvjete i kulture RS, kako bi riješili ovaj problem.

Gordana Radić, član Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS kaže da je ono što je danas zaključeno na sjednici Izvršnog odbora jako važno, s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze radnici, đake koji odlaze i tehnološki višak koji se pojavljuje.

Plate u oblasti obrazovanja, nauke i kulture definisane su Zakonom o platama. Plata profesora u osnovnoj školi iznosi od 980 do 1.100 maraka, 950 maraka platu ima nastavnik sa višom školom,  a ima nastavnika sa srednjom stručnom spremom koji imaju 730 maraka, a rade isti posao. Zbog svega navedenog od Ministarstva prosvjete i kulture RS Sindikat obrazovanja, nauke i kulture zahtjeva donošenje novog Zakona o platama koji će stupiti na snagu 01. januara 2020. godine, na  pošten, kvalitetan i korektan način.

Pročitajte i na  www.novosti.rs