Допис Синдиката здравства и социјалне заштите РС синдикалним организацијама

Допис Синдиката здравства и социјалне заштите РС синдикалним организацијама
Допис Синдиката здравства и социјалне заштите РС синдикалним организацијама


Допис Синдиката здравства и социјалне заштите РС синдикалним организацијама (.пдф)


Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права