Dogovor sindikata budžetskih korisnika i Vlade o isplati razlike naknade prevoza

Dogovor sindikata budžetskih korisnika i Vlade o isplati razlike naknade prevoza za zaposlene
Dogovor sindikata budžetskih korisnika i Vlade o isplati razlike naknade prevoza za zaposlene

Sindikati ONK, uprave, radnika unutrašnjih poslova i pravosuđa postigli su dogovor sa Vladom RS o isplati razlike naknade prevoza za radnike zaposlene u ovim oblastima.

Pogledajte prilog ATV


Poslednje vijesti