Dogovor sindikata budžetskih korisnika i Vlade o isplati razlike naknade prevoza

Dogovor sindikata budžetskih korisnika i Vlade o isplati razlike naknade prevoza za zaposlene
Dogovor sindikata budžetskih korisnika i Vlade o isplati razlike naknade prevoza za zaposlene

Sindikati ONK, uprave, radnika unutrašnjih poslova i pravosuđa postigli su dogovor sa Vladom RS o isplati razlike naknade prevoza za radnike zaposlene u ovim oblastima.

Pogledajte prilog ATV


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]