Четврта сједница Републичког одбора Синдиката радника грађевинарства и СКД РС, 24.12.2018. године

Четврта сједница Републичког одбора Синдиката радника грађевинарства и СКД РС, 24.12.2018. године
Четврта сједница Републичког одбора Синдиката радника грађевинарства и СКД РС, 24.12.2018. године

На Четвртој сједници Републичког одбора Синдиката радника грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности Републике Српске одржане 24.12.2018. године у Бања Луци донесени су следећи

З А К Љ У Ч Ц И

  1. На иницијативу предсједника синдикалних организација у грађевинарству приступити преговорима око усаглашавања појединачних колективних уговора уз помоћ и присуство предсједника гране и чланова органа.
  2. Упутити допис ресорном Министру грађевинарства како би се извршио притисак на послодавце , а све у циљу потписивања гранског колективног уговора за област грађевинарства и индустрије грађевинског материјала.
  3. Повећање најниже плате условити повећањем најниже цијене рада у грани, а у колико се то не деси тражити од Владе Републике Српске да примјени члан 123. став 3. и 4. Закона о раду.
  4. Уколико не буде договора о повећању најниже цијене рада са социјалним партнерима исту укинути кроз законска рјешења, а репер за обрачун плате буде најнижа плата и коефицијент сложености послова.
  5. Да Инспекција рада Републике Српске изврши контролу платних листа у овом сектору, јер постоји низ злоупотреба око исплате најниже плате и тамо гдје се утврди да већина радника има најнижу плату наложити исправку неправилности, јер се ради исплати разлике плате у коверти, односно сивој економији.
  6. Појачати контролу инспекцијских органа у вези заштите на раду, посебно у сектору грађевинарства.
  7. Наставити преговоре са удружењима послодаваца у циљу побољшања материјалног и социјалног положаја радника у овим дјелатностима.
  8. Надлежне институције да нађу начин да зауставе одлив радно-способног становништва, а све претходне мјере које тражи овај Синдикат иду у прилог томе.

Последње вијести

Савез синдиката Републике Српске упутио Влади РС захтјев за повећање најниже плате на 500 КМ

Савез синдиката Републике Српске упутио Влади РС захтјев за повећање најниже плате на 500 КМ

Савез синдиката РС
Из Савеза синдиката Републике Српске данас је Влади РС упућен званичан захтјев за повећање најниже плате у Републици Српској на 500 КМ. Иако је Савез синдиката Републике Српске као одговоран социјални партнер иницирао одржавање сједнице [опширније]

Синдикална потрошачка корпа за новембар 2018. године 1886,86 КМ

Савез синдиката РС
Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у новембру 2018. године, коштала је 1888,86 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу  у износу од 880,00 КМ, покривала  са свега 46,59 [опширније]