Sve nas ohrabruju postignuti rezultati menadžmenta i svih zaposlenih u preduzeću, koji pokazuju da kompanija ide u pravom smjeru razvoja i prosperiteta, naveo je Peulić

Sve nas ohrabruju postignuti rezultati menadžmenta i svih zaposlenih u preduzeću, koji pokazuju da kompanija ide u pravom smjeru razvoja i prosperiteta, naveo je Peulić

Sve nas ohrabruju postignuti rezultati menadžmenta i svih zaposlenih u preduzeću, koji pokazuju da kompanija ide u pravom smjeru razvoja i prosperiteta, naveo je Peulić