Све нас охрабрују постигнути резултати менаџмента и свих запослених у предузећу, који показују да компанија иде у правом смјеру развоја и просперитета, навео је Пеулић

Све нас охрабрују постигнути резултати менаџмента и свих запослених у предузећу, који показују да компанија иде у правом смјеру развоја и просперитета, навео је Пеулић

Све нас охрабрују постигнути резултати менаџмента и свих запослених у предузећу, који показују да компанија иде у правом смјеру развоја и просперитета, навео је Пеулић