Usaglašen tekst KU za zaposlene u TRB Bratunac
Aktivnosti u sindikalnim organizacijama

Usaglašen tekst KU za zaposlene u TRB Bratunac

Na jučerašnjem sastanku koji je održan u prostorijama TRB Bratunac, predstavnici rukovodtva preduzeća i sindikalne organizacije usaglasili su konačni tekst kolektivnog ugovora. Pregovarački tim sindikalne organizacije u sastavu Branislav Milošević, predsjednik sindikalne organizacije i Sretko [opširnije]