11. sindikalna ljetna škola Pan – evropskog regionalnog savjeta “ Izazovi za mir, demokratiju i slobode u Evropi “ Sarajevo, 11 – 13. septembar 2018. godine

11. sindikalna ljetna škola Pan - evropskog regionalnog savjeta " Izazovi za mir, demokratiju i slobode u Evropi " Sarajevo, 11 - 13. septembar 2018. godine
11. sindikalna ljetna škola Pan - evropskog regionalnog savjeta " Izazovi za mir, demokratiju i slobode u Evropi " Sarajevo, 11 - 13. septembar 2018. godine

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, učestvovaće u radu 11.sindikalne ljetne škole koju organizuje Međunarodna konfederacija sindikata/Pan-evropski regionalni savjet (MKS/PERS) a čija je članica Savez sindikata Republike Srpske.

Tema 11. sindikalne ljetne škole je „Izazovi za mir, demokratiju i slobode u Evropi“ sa posebnim fokusom na rast desničarskih partija i populizma u Evropi gdje će svoja izlaganja imati univerzitetski profesori sa Oksforda, Varšave i Moskve. Takođe će svoja izlaganja imati  i viši specijalisti iz Međunarodne organizacije rada za radničke aktivnosti sa posebnim osvrtom na konvencije i preporuke MOR-a u vezi slobode udruživanja i Programa dostojanstvenog rada.

Pored predsjednice Mišić, u radu škole će učestvovati i predsjednici saveza sindikata iz zemalja bivše Jugoslavije i regiona Jugoistične Evrope
Pored predsjednice Mišić, u radu škole će učestvovati i predsjednici saveza sindikata iz zemalja bivše Jugoslavije i regiona Jugoistične Evrope

Pored predsjednice Mišić, u radu škole će učestvovati i predsjednici saveza sindikata iz zemalja bivše Jugoslavije i regiona Jugoistične Evrope,predsjednik, generalni i izvršni sekretar PERS-a, te predstavnici Centra za socijalna prava rada iz Moskve.

Biće govora i o Kongresu Međunarodne konfederacije sindikata koji će se održati u decembru mjesecu ove godine u Kopenhagenu.

Škola počinje 11.a završava 13.septembra 2018.godine u Sarajevu.